Đăng ký tài khoản.Hãy đăng ký thành viên để xem được các dự đoán đặc biệt 7x số và 6x số. Hiện tại hệ thống đang khuyến mại cho các thành viên đăng ký như sau:

  • Chương trình khuyến mại "Tháng Độc Lập" chào mừng Quốc Khánh 02-09-2021.
  • Thời gian bắt đầu từ 01-09-2021 đến 30-09-2021.
  • 500 thành viên đăng ký sớm nhất được nâng cấp VIP 12 tháng.
  • Từ 501 đến 1000 thành viên đăng ký tiếp theo được nâng cấp VIP 6 tháng.
  • Từ 1001 đến 5000 thành viên đăng ký tiếp theo được nâng cấp VIP 3 tháng.
  • Chương trình sẽ kết thúc khi đạt đủ số lượng thành viên hoặc quá ngày kết thúc(30-09-2021)
  • Các thành viên đăng ký sau khi chương trình khuyến mại kết thúc được nâng cấp VIP 14 ngày để trải nghiệm hệ thống.

Sử dụng email đang hoạt động để đăng ký thành viên. Mật khẩu chứa ít nhất 6 ký tự. Bao gồm ít nhất 1 ký tự số, 1 ký tự chữ cái thường, 1 ký tự chữ cái in hoa và 1 ký tự đặc biệt.

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống tự động gửi 1 email xác nhận đăng ký thành viên. Các bạn mở email và nhấn vào liên kết xác nhận đăng ký.